Skip to main content

Hjemløshet hos katt

For å få gjort noe med problemet med hjemløse katter så er kastrering en av veldig få løsninger, og du kan bidra til å stanse problemet ved å få din egen katt kastrert.

Dyrebeskyttelsen Norge ble etablert i 1859 og har lokalavdelinger fra nord til sør som drives av frivillige ildsjeler som jobber med ulike dyrevernproblemer og praktisk dyreredningsarbeid.

Gjennom flere år har organisasjonens lokalavdelinger jobbet med problematikken rundt hjemløse dyr, spesielt katt. Hjemløse dyr havner ofte i en hjelpesløs tilstand etter å ha blitt flyttet i fra, ukastrerte katter legger ut på streifing, de finner ikke tilbake til sitt hjem eller de blir regelrett dumpet. Særlig om våren og sommeren kommer det inn meldinger om en rekke dumpingsaker hvor publikum har observert at noen har satt fra seg en katt for eksempel langs en vei, eller kattunger blir funnet dumpet i søppelkasser, esker eller i skogsområder.

Katter har vært i overvekt blant dyrene som blir hjemløse, men de senere årene har også andre dyrearter som kanin, i økende grad blitt rammet av hjemløshet.

Dyrebeskyttelsen Norges kjerneverdier er respekt, medfølelse og toleranse. I organisasjonens plattform slås det fast at inntil statlig dyrevernmyndighet tar ansvar for kattens velferd skal Dyrebeskyttelsen Norge forestå nødvendige tiltak etter evne. Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger forsøker dermed etter kapasitet og evne å hjelpe hjemløse dyr i lokalmiljøet. Flere lokalavdelinger har egne hjelpesentre, mens andre bruker fosterhjem.

I tillegg til de hjemløse kattene får Dyrebeskyttelsen Norge en rekke henvendelser fra publikum om å omplassere katter eller kull med kattunge folk ikke kan ta hånd om.

En ukastrert hunnkatt kan føde to-tre kull i året . En ukastrert hannkatt er på jakt etter å parre seg med flest mulig hunnkatter og kan vandre over lange distanser for å finne hunnkatter. Hjemløshet hos katt er et dyrevernproblem fordi det er mangel på nok, gode hjem til katter i Norge. Siden katten ble innført til Norge og domestisert har de vært avhengige av ly og stell fra mennesker. Uten beskyttelse og stell blir en katt utsatt for en rekke uvante påkjenninger og går en sikker og sannsynligvis smertefull død i møte.

Flere tusen katter har fått en ny sjanse til et godt liv gjennom Dyrebeskyttelsen Norge, men vi trenger din hjelp for å forhindre at flere katter blir hjemløse.

Vår bønn og oppfordring om hjelp: kastrer katten din!

Les mer om hjemløse dyr: www.dyrutenhjem.no