Skip to main content

Hva er kastrering?

Kastrering er et relativt enkelt inngrep hos veterinær som fører med seg flere fordeler.

På folkemunn i dag sier man kastrering om inngrepet som gjøres på hanndyr og sterilisering om inngrepet som gjøres på hunndyr. Dette er faktisk feil. Man kan kastrere både han og hun – og også sterilisere både han og hun.

Kastrering og sterilisering er to forskjellige inngrep som begge gjør dyret steril, men virkningen av inngrepene er noe forskjellig.

Kastrering er det vanligste inngrepet. Her fjernes de kjønnsproduserende kjertlene og dyret mister både trangen til å lete etter make, behovet for å markere og selvfølgelig muligheten til å formere seg.

Ved sterilisering kuttes kun eggleder/sædleder noe som vil medføre at dyret mister evnen til og formerer seg, men katten vil fortsatt ønske å finne en make og fortsatt ha  trang til å sloss for å markere sitt område.

Kastrering av katt er et relativt enkelt inngrep som kun i sjeldne tilfeller medfører komplikasjoner.  Som regel går både operasjonen og tiden etter inngrepet veldig bra, og dyret får smertestillende og skal være godt lindret. Om komplikasjoner oppstår er de ofte små og forbigående.